آدرس : جاده مخصوص کرج، رو به روی پل عابر پیاده فرودگاه، نبش خیابان ریاحی پلاک 1
تلفن : 44643207
دورنگار : 44670317