هفته بهداشت روان بر شما گرامي باد

 

جهت اطلاع از جلسه بهداشت روان اينجا را كليك كنيد

 

برگزاري جشن عاطفه ها ، همزمان با ماه مهر در دبستان هما

 برگزاري جلسات ديدار ماهانه با اوليا در هفته آينده